Reinli.no har stilt styrer i Reinli barnehage, Liv Silje Hoff, noen spørsmål om gjenåpningen av barnehagen. Reinli barnehage har vært stengt siden 12. mars, og åpnet igjen torsdag 23. april, i likhet med de andre barnehagene i kommunen.

Svarene til Liv Silje kan du lese her:

 • Hvordan var det å komme på jobb igjen og ønske barna velkommen tilbake, etter å ha vært stengt i flere uker?
  • De ansatte har jobbet veldig godt med forberedelser, organisering og planlegging helt siden tiltaket om å stenge barnehagene kom 12. mars. På gjenåpningsdagen feiret vi med heiste flagg og velkomstskilt, og dette møtte foreldre og barn. Det er informert godt til foreldre om tiltak som er satt i gang og vil møte de når de kommer i barnehagen. Det er ansatte i Reinli barnehage som er løsningsorienterte, positive og omstillingsdyktige – de fortjener all honnør for å kaste seg rundt og organisere en ny barnehagehverdag for barna. En barnehagehverdag som er annerledes, men fortsatt kjent, trygg og god for barna.
 • Hvordan har barna tatt det, å ha vært lenge hjemme, og nå tilbake i barnehagen?
  • Vi har en samarbeidsplattform som heter MyKid, og her har de ansatte lagt ut hilsener til barna, skriv til foreldre, tips til aktiviteter de kan gjøre hjemme og ulike filmklipp. Med MyKid har vi opprettholdt kontakt med hjemmene og kunne gi forløpende informasjon om hva som skjer videre. Det er ikke bare de ansatte i barnehagen som må være løsningsorienterte og omstille seg i hverdagen, det er også foreldrene. Vi opplever en god dialog med foreldre, og de har fått mange nye retningslinjer og krav de må forholde seg til, i tillegg til å organisere en helt ny hverdag. De fortjener også skryt for det de har måtte, og må, forholde seg til i denne tiden!
 • Hvilke smittevernstiltak har dere gjort?
  • Vi har utarbeidet rutiner i henhold til sjekklisten fra «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020».
 • Er barna flinke til å følge tiltakene, får dere mange spørsmål?
  • Vi har både foreldre og ansatte som tilrettelegger for og gjennomfører godt smittevern, og med dette lager man gode rutiner for barna. Det er nok litt uvant for barna at uteområdet er delt opp i tildelte soner, men her har vi tenkt naturlige skiller og det er delt opp slik barna ofte leker og oppholder seg i utgangspunktet. Vaktmesteren er virkelig gull verdt med alt det praktiske han har hjulpet oss med å få plass.
 • Har noen av de ansatte blitt testet for korona-smitte?
  • Dette kan jeg ikke svare på med tanke på personvern, men både ansatte og barnehagebarn er på listen over personer som skal prioriteres for testing dersom de har symptomer.
 • Hva slags beredskap har dere hvis det skulle bli påvist smitte blant ansatte eller barn?
  • Her har «Veilederen om smittevern i barnehager» tiltak og rutiner beskrevet, samt at kommunelegen har rutiner for oppfølging av tjenestene for å sette inn tiltak dersom det skulle bli påvist smitte. Det er kommunelegen som avgjør hvilke tiltak vi skal sette inn.

Vi takker Liv Silje for velvillighet og gode svar.