Sør-Aurdal kommune har erfaring som lærebedrift tilbake fra 1996, og har utdannet 40 fagarbeidere i løpet av disse årene. Svært mange av dem er i fast stilling i kommunen i dag. Er du på jakt etter læreplass fra høsten av i ett av fagene vi er godkjent lærebedrift i, ser vi deg gjerne som søker!

Vi har tre ledige læreplasser fra 1. august; en i hvert av fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider og institusjonskokk. Ta gjerne kontakt med fagleder personal Bjørg Dokken på tlf 61 34 85 14 om du ønsker mer informasjon om lærlingeordningen i Sør-Aurdal kommune.

Søknad vedlagt karakterutskrifter / vitnemål og eventuelle attester kan du sende til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, innen 14. april.