Valdres Natur- og Kulturpark, Visit Valdres og Valdres Næringshage har laget en spørreundersøkelse for å få kunnskap om tilstanden for næringslivet i Valdres nå om dagen. Undersøkelsen er distribuert per mail.

Vi anmoder alle næringsbedrifter i Sør-Aurdal om å svare på spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp frem i tid for å kunne oppdatere status og kunne gi aktuelle innspill til myndighetene.

Klikk her for å åpne og besvare undersøkelsen

Svarfrist 27. mars kl. 21.00.

Klikk her for mer informasjon om undersøkelsen