Vi er inne i ei merkelig tid; det kan til tider føles som om vi lever litt “i vakuum”. Hverdagen er ikke slik den tidligere har vært, og det er helt normalt at vi alle kjenner litt på frykten for smitte. Vi gjør alle det vi kan for å unngå å bli eksponert for smitte samt føre smitten videre. Den dugnaden vi nå er en del av er både rørende og imponerende!

Vi opplever at innbyggerne våre tar de sentrale føringene på alvor. Samtidig ser vi at vi får en del generelle henvendelser rundt det å sitte i karantene og reiseaktivitet på tvers av kommunegrenser.

Hjemmekarantene

Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om hva hjemmekarantene innebærer:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/#hjemmekarantene

Dersom våre innbyggere sitter i karantene, blir de tett fulgt opp av legetjenesten. Legetjenesten forklarer nøye hva det innebærer å sitte i karantene, og de er regelmessig i kontakt med de som sitter i karantene. Vi ønsker at du tar direkte kontakt med legetjenesten på telefon 941 73 462 dersom du etter å ha lest denne informasjonen har ytterligere spørsmål til det å sitte i karantene. Sør-Aurdal kommune tar sitt veilednings- og oppfølgingsansvar på alvor, men det er ikke et kommunalt ansvar å håndheve eventuelle brudd på karanteneregler. Da er det politiet som er rett instans.

Reiseaktivitet

Norske myndigheter frarådet fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder reiser til alle land. I forhold til reiser på tvers av kommunegrensene har folkehelseinstituttet rådet befolkningen til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er ikke slik at det er et forbud mot å krysse kommunegrensen til Sør-Aurdal, og vi er nødt til å ha tillit til at de som kommer til kommunen har vurdert dette meget nøye. Vi må stole på at de overholder de generelle rådene i hverdagen, og at de tar kloke valg dersom de ikke føler seg helt i form. De som kommer til Sør-Aurdal tenker akkurat som oss andre; de gjør det de kan for å unngå å bli eksponert for smitte samt føre smitte videre.

Som Robert Mood, president i Røde Kors, så flott uttrykker i en kronikk i VG: Vi har lov til å si fra til hverandre, men ingen er tjent med at vi opptrer som coronapoliti. Innestemme, er et godt begrep. Og husk at vi skal leve sammen også etter krisen. Det vil gå lettere om vi både heier på hverandre og utnytter nye måter å være sammen på.

Denne dugnaden krever sitt av oss alle, og vi stoler på at vi alle tar vårt ansvar, heier på hverandre og tar kloke valg.

Tusen takk for ditt bidrag i denne dugnaden!

Vennlig hilsen
Kriseledelsen, Sør-Aurdal kommune