Vi ønsker å registrere alle pensjonister med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å bistå kommunen ved behov som følge av korona-viruset.

Både pga. sykdom og karantene kan fraværet innenfor helse- og omsorgssektoren bli høyt den nærmeste tiden, og det kan derfor bli behov for tilgang på flere vikarer enn vi har i dag.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du mottar enten alders- eller avtalefestet pensjon fra KLP, opplyser KLP nå om en midlertidig endring i bestemmelsene som innebærer at du kan jobbe ubegrenset uten at du vil få redusert din pensjon. Dette for å sikre tilgang på nok helsepersonell framover.

Dersom DU har helsefaglig bakgrunn og ønsker å bistå oss, vennligst ta kontakt med Helse- og omsorg på telefon:

  • 476 66 897 (Gerd Marit Waagaard Hamar- konsulent).
  • 958 47 808 (Hanne B. Haugrud – konsulent).