Oppdatert informasjon fra bibliotekene i Sør-Aurdal.

Biblioteka i Sør-Aurdal, både hovudbiblioteket, Begnadalen og Hedalen filialar er stengde for besøk inntil vidare. Biblioteka tek ikkje imot innleveringar i kassene utanfor dørene. Lånetida på bøker blir utvida så behald det du har heime til så lenge.

Det går an å bestille bøker eller andre medium i biblioteket sitt websøk: https://sor-aurdal.bib.no/cgi-bin/m2 ,på tlf. 901 86 771, eller på e-post: biblioteket@sor-aurdal.kommune.no. Bestilte bøker leverast ut etter avtale. Hugs også at de kan låne e-bøker i Bookbites: https://edu.bookbites.com/no/bookbites-som-bibliotek/

Vi vil med dette bidra til å redusere omfanget av koronautbrotet. Vi håpar de ser med velvilje på tiltaka.

Helsing oss på biblioteka i Sør-Aurdal