Sør-Aurdal kommune har ingen som er bekreftet smittet, men vi har satt personer i karantene på bakgrunn av «føre var prinsippet».

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, har Sør-Aurdal kommune onsdag 11. mars besluttet å iverksette følgende forebyggende tiltak:

 • Sør-Aurdalshallen og gymsalene i Begnadalen, Hedalen og Reinli stenges for all aktivitet inntil videre.
 • Alle Kommunale bygg stenges for møtevirksomhet i privat regi.
 • Dagsenteret for eldre stenges inntil videre.
 • Sør-Aurdalsheimen og Hedalen bo- og servicesenter blir avlåst. Besøkende må ringe på dørklokka. Besøk på institusjon skal være strengt tatt nødvendig.
 • Utkjøring av mat til hjemmeboende fortsetter som normalt.

Kommunen har innført følgende tiltak i forhold sine ansatte:

 • Alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer.
 • Ansatte må så godt det lar seg gjøre å begrense møteaktivitet. Møter anbefales gjennomført via Skype, telefonmøter eller videomøter.
 • Følg råd som fortløpende legges ut på kommunens hjemmeside, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 • Husk på å ivareta hygienetiltak med god og hyppig håndvask med varmt vann og såpe.
 • Unngå deltakelse i større ansamlinger på mer enn 50 personer.

På bakgrunn av anbefaling fra Fylkesmannen og Fylkeslegen har Sør-Aurdal kommune besluttet å starte opp fjernundervisning for alle elevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Hedalen Barne- og ungdomsskole fra tirsdag 17. mars. Fjernundervisningen vil i første omgang foregå fram til påske. Det blir planleggingsdager fredag 13. og mandag 16. mars for lærere på ungdomsskolen og fri for elevene.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer sine innbyggerne til ikke å reise til utlandet og til områder i Norge som er rammet av koronasmitte.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer de som ikke har hjemstedsadresse i kommunen om å ikke dra til Sør-Aurdal, fordi vi har begrenset kapasitet i vårt helsevesen.

Beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune vurderer fortløpende andre smitteforebyggende tiltak i nært samråd med Fylkesmannen, Fylkeslegen i Innlandet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Innlandet sine anbefalinger

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige.
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige.
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stenging vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.

Sør-Aurdal kommune har satt ned en beredskapsgruppe bestående av ledelse og nøkkelpersonell. Situasjonen følges fortløpende, og det er tett samarbeider med Fylkesmann, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.