Biskopen i Hamar ber menighetene i Hamar bispedømme om å avlyse alle gudstjenester fram til påske. Det er neste trinn for å hindre smitte-spredning av korona-viruset. Kirken i Sør-Aurdal følger de nasjonale, regionale og lokale rådene.

I dag, torsdag 12. mars er det gått ut oppdatert informasjon til alle menigheter og kirkelige ansatte fra Hamar bispedømme. Tiltakene som innføres, er etter anbefaling fra Fylkesmannen i Innlandet og fra sentrale myndigheter.

Når det gjelder dåp og begravelser, skjerpes tiltakene

Planlagt dåp kan avholdes, men da bare med nærmeste familie begrenset til 15 personer tilstede. Gravferdsseremonier vil kunne holdes, men bare med avdødes nærmeste familie tilstede, begrenset til 50 personer.

Situasjonen som har oppstått, gjør at mange nå er bekymra og nettopp vil søke til kirkene for håp og trøst.

Gudstjenester

I Sør-Aurdal avlyses ordinær gudstjenester, men det er anledning til å komme til kirka for å sette seg ned og be, lytte til orgelmusikk og tenne et lys. Vi tillater inntil 15 personer i kirka samtidig, og våre ansatte vil veilede besøkende på en forsvarlig måte.

Dette gjelder:

  • 15/3 kl. 1800-1900 i Begnadalen kirke.
  • 22/3 kl. 1800-1900 i Hedalen stavkirke.
  • 05/4 kl. 1100 på Soltun avlyses helt.

Barnedåp

Barnedåp gjennomføres inntil videre som en lukket seremoni med kun de nærmeste tilstede og aldri mer enn 15 personer i kirka. Dette betyr at ordinær gudstjeneste utgår disse dagene.

Dette gjelder:

  • 22/3 i Reinli kapell.
  • 29/3 i Bagn kykje.

Familiene er blitt informert om dette.

Gravferd

Gravferder gjennomføres inntil videre som en lukket seremoni med kun de nærmeste tilstede og aldri mer enn 50 personer i kirka.

Alle kirkelige arrangement / faste aktiviteter for barn og unge samt konfirmanter utgår inntil ny informasjon blir gitt.

Kirkekontoret

Kontoret vil være bemannet i ordinær åpningstid kl. 0900-1500, tirsdag, onsdag og torsdag.
Telefonen er åpen alle dager kl. 0900-1500 (tlf. 61 34 85 80).

Noen å snakke med

Ønsker du noen å snakke med, er kirken tilgjengelig ved at du kan ringe Signe prest: 91791233 . Ved nødvendige hjemme-/sykebesøk sørger presten for nødvendige smitteverntiltak.

Nettkirken er smittefriklikk her for mer informasjon

Kirken oppdaterer sine hjemmesider dersom noe endres. Klikk her for kirkene i Sør-Aurdal