Årsmøtet til Sør-Aurdal Historielag utsettes inntil videre!