E-post er en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem.

Sør-Aurdal kommune har tatt i bruk eDialog. Du kan nå sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet. Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker og effektiv håndtering av post inn til Sør-Aurdal kommune.

Vi oppfordrer til bruk av eDialog

E-post er ikke en sikker kanal for å sende fra seg informasjon. Uvedkommende kan få tilgang, epost kan bli stoppet i søppelfilter og saksbehandleren du ønsker å nå frem til kan være borte over tid.

Vi vil derfor oppfordre alle til å bruke eDialog når noe skal sendes til Sør-Aurdal kommune, også når det ikke er unntatt fra offentligheten.

Du kan bruke eDialog hvis du skal:

  • Sende dokumenter til saksbehandling eller journalføring.
  • Sende sensitiv post med konfidensielle opplysninger eller skjema som inneholder personnummer.
  • Sende dokumenter til eksisterende sak.

Du trenger ikke bruke eDialog hvis:

  • Kommunen har eget elektronisk skjema eller løsning til formålet.
  • Du har generelle henvendelser eller spørsmål. Da kan du ta kontakt på telefon, eller sende epost til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Les mer her