Informasjon fra kommunen

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett og planlegger sammen med helsetjenesten hvordan situasjonen skal håndteres dersom viruset kommer til Norge.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer alle innbyggere til å lese informasjonen om coronaviruset nedenfor.

Folkehelseinstituttets infoside om viruset finner du her.

Helsedirektoratets infoside om viruset finner du her.

Fylkesmannen i Innlandets artikkel om viruset kan du se her.