Reinli.no sine turforslag

Foto: Rune Larheim

På disse sidene finner du forskjellige turmål i Reinli, med Stavadalen og Søndre- og Nordre Fjellstølen. Turforslagene finner du i menyen til venstre. Er det turmål du savner eller har andre forslag, send beskrivelse og eventuelle bilder til redaksjonen

Nedenfor er et kart over Fjellstøl-området, klikk på det for å laste det ned og skriv det ut.

Foto: Statens kartverk (2005)